mitjans tècnics rolatec

Equip de sondeig ROLATEC RL-600 muntat sobre d’un camió RENAULT 4×4 amb equipament per a fer sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu, sondeigs i penetròmetres dinàmics tips DPSH i penetròmetres estàtics tipus CPT i CPTU.

Equip de sondeig de dimensions reduïdes TECOINSA TP-5, amb equipament per fer sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu, assaigs SPT i penetròmetres dinàmics tips DPSH.

Equip de sondeig TECOINSA TP-30 muntant en un vehicle tot terreny LAND ROVER SANTANA. Amb equipament per fer sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu, sondeigs helicoïdals i penetròmetres dinàmics tips DPSH.

Informació i contacte

0 + 2 = ?