Responsable de tractament de dades personals

Les Roques Natura, SCP.
C/ Lluís Companys, 95
43597 Arnes, Tarragona
Tel. 606936041 / 671079845
info@roquesgeotecnia.com
NIF: J55562250

Finalitat

Tractem les dades personals dels usuaris per a atendre peticions d’informació, per a l’enviament de comunicacions informatives i comercials, i per a gestionar els serveis contractats.

Legitimació

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

Conservació

Les dades personals es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. En el cas dels usuaris que hagin contractat serveis, les dades es mantindran, com a mínim, de conformitat amb la normativa vigent.

Comunicació

Les dades personals es podran comunicar a entitats vinculades a Les Roques Geotècnia i, en el casos que sigui imprescindible, a les empreses responsables d’executar operacions vinculades als serveis contractats.

Drets

Els usuaris poden accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar-ne la rectificació o, si s’escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També poden sol·licitar-ne la limitació i oposició al tractament.

Igualment, podran revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@roquesgeotecnia.com.