LES ROQUES  Geotècnia i Medi Ambient es va constituir al gener del 2012, com a gabinet tècnic i assessoria especialitzada en l’àmbit de l’enginyeria del terreny, la geotècnia i el medi ambient.

L’empresa està constituïda per un personal tècnic amb més de 15 anys d’experiència en els camps de l’obra civil i l’edificació, la geotècnia i la hidrogeologia.  Els nostres camps principals d’actuació són l’enginyeria del terreny, els estudis ambientals i hidrogeològics i les modelitzacions del terreny mitjançant software de sistemes d’informació geogràfica (SIG).

Entre els nostres valors destaquem que som una empresa fortament implicada en el territori. Des del primer dia vam tindre clar que volem gestionar una empresa moderna i eficient des d’un entorn rural i que en el els nostres projectes treballarem per aconseguir una planificació territorial mediambientalment sostenible.

El nostre principal objectiu és contribuir a la viabilitat dels seus projectes buscant solucions eficients i econòmicament sostenibles. L’èxit d’assolir aquest objectiu és el treball eficaç, rigorós  i personalitzat d’un equip tècnic expert i conscient de la importància de dur a terme un control profund de tots els aspectes relatius al projecte.

Experiència professional

L’empresa està constituïda per un personal tècnic amb més de quinze anys d’experiència en els camps de l’obra civil i l’edificació, la geotècnia, la hidrogeologia i la planificació territorial. Conseqüentment, comptem amb una àmplia intervenció en projectes que van des de la realització d’estudis geotècnics,  estudis de riscos geològics o models d’inundabilitat per a la construcció d’edificis, obres lineals i projectes d’urbanització, així com estudis hidrogeològics i modelitzacions hidràuliques per a caracteritzar aqüífers i sistemes hidrogeològics, localitzar punts favorables per a les captacions d’aigua i legalitzar concessions d’aigües existents.

Tracte Personalitzat

Els responsables de Les Roques saben de la importància d’un tracte personal i d’un assessorament directe. Per tant, els coordinadors de cada projecte són els interlocutors directes amb els promotors, arquitectes o direccions facultatives en cada cas. Treballem conjuntament per fer viables els projectes  econòmicament amb el nivell tècnic més exigent i una execució adequada i competitiva.

Seguretat

Com a empresa compromesa amb la seguretat i la responsabilitat de la feina ben feta, treballem per unes condicions laborals de màxima seguretat amb el compliment dels requisits més exigents dels nostres clients. Les Roques treballa activament amb els coordinadors d’activitats empresarials amb l’objectiu de reduir riscos en tots els camps de treball.

Informació i contacte

4 + 3 = ?